Contact us

Họ Và Tên (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Thông điệp

 

HOANG MY Co., LTD

Address: C19-53 Mai Van Bo, Vinh Lac Ward,  Rach Gia City, Kien Giang Province

Tel: +84-297 3943 737               Fax: +84-297 3914 199

Vung Tau Branch

Address: 53/59 Le Hong Phong Street, Vung Tau City, Vietnam

Tel: +84-254 3571545                Fax: +84-254 3853 884

Website: www.petrohoangmy.com

Email: info@petrohoangmy.com